ASCII Art by Prudence 2


Angel in the Morning

    
  /\/\.                ./\/\
 (  ( \                / )  )
 ( ( ( \ , . ~ ` ~ ` ,/ ) )  )
 (  ( ( ' ` ~ ` ~ ` ~ ' `) ) )
  ( (  ~.~ ~  _  _ `~ ~ ` ) )
  (  \ ~.~ '~        ~ ~ /  )
   (  ( ~ ~ `   -   ~' ~ ) )
    (   \ ~  ~ ) (  ~ `/   )
      (  ( ~'. \ / .'~`)  )
       \ / `' ~. .~ '` \ /
        ` ~ '`  +  `' ~ `
        `` `/       \` ``
         '  \       /  '
          \  \     /  /
           \  \---/  /
            '.@><<@.'
            /~-@<@'~\
           '         '
          `           `
        /              \

       `                 `
      /                   \

     '                     '
    `                       `
   /                         \
   -_'- _.' -.-'_. -_'-_'. _-
     Pru   <*>      <*>

Relaxing

    

    ___________________
   |         |         |
   |         |         |
   |         |         |
   |         |         |
   |.________|________.|
   |                   |
   |                   |
   |         /@        |
   |        @|@`       |
   |       __\|/__     |
 __|_______\_____/_____|_
| \_____________________/
|\ \
||\ \               .__.
|| \ \              \ = \   . ~ ~ . 
|| |\ \              \   \` ~ ' ~ ~`
|| ||\ \              \ = \~ ~ ~' -(    ____
|| || \ \              \   \~ !    .   /=  /
|| ||  \ \ _____        \ = \`:~;     /= =/
|| || ||\ .\===/         \   \--.=-. /_,_/
|| || || \ |   |          \ = \    ) /"/
|| || ||  \|   |           \   \ \__/ /
@\`@ ~\@/ %|   |____________\== \__._/__. ,_______________
 @~ \%\|/@*/~@~|             \___________\ \
% \|/ %|*/~@~\@|              //      \\  \ ,
@~ \%\/|@*/~/@*|            .//________\\  \ \
@ \/ @<|/@<*`\@|            //          \\  \ \
`@*,\^@|/^@/|  |        .`'//            \\. \ \    
www @ *| www|  |Pru     `-._`------------''''.) \.
____________________________```-------'''----'|\__+________
___________________________________________________________

Happy Halloween!

                                 _ _
                                /   \_
                               (      \
                                '      \_
                                \/.      \
                                   \      \
                                    |      \
                                    \       \_
                                     \        \
                                      \        \         _ .
                                       |        \ , __ /
                                       |         .         /
                                       |        /         /
                                       |       /  __ __ /
                                       |      ( //  _ /
                                    .',|       /   / /
                                   /        _/     | \
                                  (        /       |  \
                                   \     _/        |  O
                                    \___/         /     ` .
                                         )       /      .   `.
                                        /        '      /  ` ,
                                       /             `__
                                      /          |    \    
                                      '         /    '   BOO!
                                      |           __/       
                                      ,        / /
                                     /        '  |
                                     |        | /
                                     .        |  \.
                                     '        |   |
                                    /         |   \.
                                    ,         '    \
                                   /          |     \ 
                                  (        ___`.     ` 
                                   \_____ /    |       `
                                          |   .          '
                                         / `   \        .
                                         |     /      '
                                         |     |    /
                                        / `   /   `/
                                       / |    |   /
                                      '   .      `
                                     /   |    |  '
                                    /    |       ` 
                                   /     '    | /
                                  /      \    \/
                                          .
                                '         \    |               / \
                                           .   '             /    )
                               /           |   \           /    /
                                           \    .       /    /
                               \            \   \     /    /
                                                 . ,    /
                                \             '   /   /
                                 \             /   \'
                                  |         ./  )   /
                                  |       /    /  _/
                                  |    /     /   /
                                  \ /     /      \
                                 _/    /         /
                                /    /           \
                              /   /              |
                            /   / |              |
                          /   /   |              |
                  ._    /   /     |               \
               , _   ')   /       |                |
           . /     \\   (\        \                |
          //        \\   |        )                |
        //     .     \\          /                  \
       /  / ,  ' ,    \ /        |                   ' 
       /   (  ( /      /        /                    |
        | . \  /   _/'          |                    |
        \        //            .                      \
         /)  /   '            /                        \
         ( \  / /            /                          \
          \/ / /            /                  ,         )
           ` /              \ ,___        ____/ \.___  _/
                             \/Pru\______/           \_/

Lady Lego Laments...

               .,.-.-,~,--
               {{{{{{{}}}`}`   "hmm...so many shapes and sizes..."
              {{{}}}`}- -.`   /         ___
             {{{`{}}}{ o )   /        /`\__\  
              {{{{{{}_| |__          /  / ./   _________,
              {{{/._/****\_.\       /  /()/   /().().()/|
               {{|| |()()| ||      /  / ./   |++++++++| |
               {{|| |    | ||     /  /()/    |________|/
                 || |====| ||     \_/_./      
                 Cc /`  `\ cC      
                   /. () .\       
                    ||  ||        
                    ||  || 
                    ||  ||
                    ()  ()Pru
                    =c  =c

Saturn 5

    '*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*'                            
    `30th Anniversary Launch of Apollo 11 Saturn V`
    '*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*'
                                 ________
                                /\/\/\/\/
                               //\\/\/\/
                              //\\/\/\/
                             //\\\//\/
                         ___//___ . /
                        /|XXXXXXX/ \|
                       / |XXXXXXX| ||
                      /  |XXXXXXX| ||
                      |  |XXXXXXX| ||
                      |  |XXXXXXX| ||
                      |  |XXXXXXX| ||
                      |  |XXXXXXX|.||
                      |  |XXXXXXX/ \|
                      |  |XXXXXX( o )
                      |  |XXXXXX|` `|
                      |  |XXXXXX/   \
                      |  |XXXXX/     \
                      |  |XXXX/       \
                      |  |XXXX'       '
                      |  |XXXX|       |
                      |  |XXXX|       |
                      |  |XXXX.=======.
                      |  |XXXX|=======|
                      |  |XXXX|       |
                      |  |XXXX|       |
                      |  |XXXX|       |
                      |  |XXXX|       |
                      |  |XXX/         \
                      |  |XX/           \
                      |  |XX|===========|
                      |  |XX|           |
                      |  |XX|           |
                      |  |XX|           |
                      |  |XX|           |
                      |  |XX|           |
                      |  |XX|           |
                      |  |XX|*****======|
                      |  |XX|*****======|
                      |  |XX|*****======|
                      |  |XX|===========|
                      |  |XX|===========|
                      |  |XX|           |
                      |  |XX|           |
                      |  |XX|           |
                      |  |XX|           |
                      |  \XX|           |
                      |   \X|====| |====| 
                     / \...X|====|_|====|\   `   .   
            .   /  `/       |     __    | \`.'  \  .  
        /      `( ./        |====(_ ====|  \  `. `( `,  
   .( -  ` ) `.   /         |====__)====|   \( _..  __. `
                 /          |           |    \     .
  (    ` ) `.   /           |====/\=====|     \.`(. "..`)`
   (  - '`.  ) /            |   /--\    |      \   -
              /             |===========|       \(  `  '`. -
 `( .  )   ` /              .           .        \  -
     _ ` )  /              /             \        \ "..` `)
( _..  __. +----------------------------------------+    -  '
           |\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX|'`.  )_" .
.  '`. ) .'| \XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX|
           |  \XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX|
           |   \+___________________________________|
           |    |XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX|
           |    |XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX|
           +____.___________________________________|
                 (       )             (       )
              Pru `-----`               `-----`

Ballerina

                      
                 ~ ` `~`~,
               ` ~ ` `'``~.
              ` ~  `'` `
             ~ ` ~  ~   -(
             ` ` .   *   .   
             ~  ~  ~      
             `` ~ ~ `  /    
            `~`~  ` | |      
            (` `).`    .(` `)
            `  `  \__v__/\`  `
           /  /          / \  \
          `  ` \         |  `  `
         /  `   \        |   \  `
        '  /     \       |    '  \
       /  '       \      |     '  '
       '  |        \     |      \  '
       |  '         \    |_   _  '_ '._  
       '  '         _\.=./ \_/ \_/ \_/ \ 
       '  |      __/  \_/               \_      
       '  '    _/      *                  |_
       |  '  _/                             |
       `  `_/                              /
       \._/                                |
       _/                                  \
     _/                                 __/
    |          .                    /\_/  
     \__   - /  \ /    _   -   .   /
        /.\ /     \  -   .   , -  /
        \_   \    \_ .-     / - _/
          \_ /| .       ' _/  _/
           \_ \  -  - /    (_/
             \_   .  /     |
              \_\_- /  |    \
                   /   |     \
                  /    \     \
                 /    / \     \
                 |    |  |    )
                /    /   \    |
               /    /    \    |
               |   /     \    |
               |  /      \    |
              /  /        \   |
             |  /          \  |
            /  /           \  |
          _/  /            |  |
         /   /             \  |
         |  |              |  |
         | +/              /  \
         | +| Pru          | +|
          \/               | +|
                            \/

Hanging Flower Basket

                             
                         ?
                         |
                         |
                         |
                         |
                         |
                      % \|/ %
                   @~ \%\|/@*/~
                 @ %/ @<^|/@<*`\
                ~`@*,\^@\| /^@/~@
                @ <, %\ @|/ @ ^~ %
                ^ ,----- |-----,^`
                @, (          ) /@
                `@`.(        ) @<,
                Pru  (______)

Hawaiian Monk Seal

                                                  _ 
                                              .-`   ' , 
                                            .'         ' 
                                           '         o o  //
                                          /             \//
                                         `          //  v`
                                        '          //  ,
                                     . `            ._'
                                  '                 ,
                             . '                   '
                           _'                      '
                          .                       '
                         /         ,   ,         `
                       ,           |  (         '
                      ,            ,   '      /
                     '            /    |     '
                    `            '    /     '
                   /            /    |     '
                  '             |    '   `
                 ,              |   `  .'
                                |   /_/
                 '              /   |
                /               |   |
               ,               /,   /
              /              ,/  \_/
             /            __/
           _/      ______/
          /       /
         /       /
        /   /`  (
       /   / |  .
       '  /  |  |
       ' /   |  |
       `'    |  |
             |  |
        Pru  \  /
              '`

Kangaroo

    
  
 /\
 \ \                                       ______              _
  \ \                                  ___/      \__         /' \
   \ \                              __/             \        .  |
    \ \                           _/                 \       |  |
    |  \                        _/                    \      |  \
    \   \                     _'                       |     \   |
     \   \                 __/                         \      )  \
      \   \             __/                            '    _/    \
       '\_ '__________/'                                \./'       |
          \_                                                     . \
            \___                                                  0 |
                \_____________                                      \
                              \_                                     |
                               '__           '        ,              |
                                  \           \      /    ______     |
                                   \           \    /    /      \    |
                                    '\          \   |   /        \  /
                                      '_         '  '   \         \_'
                                       \_          /'    |
                                         \_       (  \   \
                                           \_      | '    |
                                             \     |  \    \
                                              \    |  '    |
                                               |    |  \_'/
                                               \    \
                                                |   \
                                                \    \
                                                 |   \
                                                 \    |
                                                  |   \
                                                   \    \
                                                    \    \
                                                     \_   '
                                                       \_  '
                                                         \_ \
                                                     Pru   \ )
                                                            \'

Big Quack

                                                     ___
                                                   _/   \
                                                  /      \
                                                 /        \
                                                /    .     |
                                                |  ./o\    |
                                               /       `   .
                                               |          / \
                                              /           |  \
                                              |          .    \
                                              |         / \    |
                                              |        /   \   |
                                              |        |    \_/
                                              |        |
                                              |       /
                                              |       |
                                              |       |
                                              |       |
                                              |       \
                                              \        |
                                               |       \
                                               |     .  |
                                 _ ._ _ ._ .__ |     |  \
                             - ' ,   =        /      |   \
                           / '  =  _/ \__            |    |
                          - /  / \/      \___       /     |
                       ,_/ /  /              \      |     |
                     _/  _/  /                \_    |     |
                   _/   /   /                   |  /      |
                 _/    /  .     .               |  |      |
                /    _/    \_    \__            \  |      |
               /   _/        \_     \_           =/       |
              /   .            \_     \______   /         |
             /   / \___          \           \_           |
       '    /   (      \_.        \            \          |
     _/ \  /     \                 \            |         |
    \    \/       \__  ,  ,         \           |         |
     |               =/  /           \         /         /
     |            __/    \            \__      |         |
 /'./          __/        \_             =   _/          |
 \  \         /             \___ _______/ \_/            |
  \. )       /                  =                        |
    \  .  . /                  /                         |
      / \/ =                   |               _.       /
           \`                 /               /         |
            \ ,               |               |        /
             (      ._        .              /        /
              \       \_. .__/ \      __    /       _/
               \                \___ /  `  (    ___/
                \                   =    \  \__/
                 \                   =___ \ -  ->
                  \___.____.___.__../    . \__.__>
                                    \             >
                             Pru     \__________.>

Experiment

    

   'Expereeement #29....Leonardo da Salty'     
    

      ,||||,     'salt and food color will both dissolve in water..
      | @ @|   /   if the water evaporates, it leaves the salt
      c  , c  /      'n food color behind..hmmm.. kind of like
       \ =/                   ascee without colour codes....'
     ___| |___
    / . < > . \
    \ \   - / /
 ____\ \ - / /_____
  Pru \ \ / / 
      _.` )`) ,_
      ||      ||
      ||     (_.)
     (~_)

Lady In The Park

      
          _         
      .(    ` ) `.       
    (    '`.     )    ,  _ .  
   `(      .      ) '         '_ 
      ( _..  __. '  ,      ,    .)
                (   .          .)
                  (  _ , ` _ ` )
               

      
      . ~ ~ ~ . 
      ~ `. `  ~ ` 
     ~  )- ' ~ ~ ~
        .  / ~.` ~
     . ._| |_. .`'~       _      
_____(_.  %  ._)_~ ~_____( )    
_______\\   ,/___~~______| |
       .\\.//.  ~ ~      | |   
      /  \//  \  ~       | |
____ /   //    \_________| |
    /  -''-{@   \        / |
____vvvvvvvvvvvvv_______/  |
_______\\ .//___________|__|
`;'     \\//   ':'       ||
\|/''..` \\, .`\|/..`Pru'.`.
         `\\.     
          ( \
           |_`.

Foreplay

                      
               ,``'.'
              / \  \ \
             /   \  | |
           ''''''.| | |
          `````'` | | |
         /'''' - (| | |
        /'```   . | | |
       / '''''    / ./
      /   '````  / |/
     /     ''''`| \/
    /       ' |`  /
   /         /   /|
  /|        |   / '.
  ||        |       )
  ++        |      \
            |       |
            |       |
             \      ..
              \   _/ \
               ' ./   |
               /      \
               |       \
               \        |
                \       |
                 |   .  |
                 |   |  |
                 |   |  |
                 |   |  |
                 |  .|  |
                /  / | /
               /  /  | |
              /  /   | |
             /  /    | |
             ==/     | |
            | |      ==/
            | |     / |
            \ | Pru | |
             V      | |
                     V

Wish Upon A Star

    
                  *    +           *         *
                           *           +
                    *           +                      
                           *           *        +  

             
                                _._,                   
            ~ ~  .             / / )   '0'    
         /~ ~~      / ______ _/  | | ``\|/....   
         ( ~\~~_c_____\_     \_/|| |````````'0'``.,
   '0'    \__\/________|______)_|| |_``'0'.`\|/..,
 ,,\|/,..,.\_____\|/,.,\|/,\|/(__(___).\|/,,..Pru...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP-SpamFree by Pole Position Marketing

© 2004-2014 That Grrl All Rights Reserved -- Copyright notice by Blog Copyright

%d bloggers like this: